Liên Hệ

 

I. Địa chỉ:

  • Địa chỉ: No.3, Jalan U-Thant, 55000 Kuala Lumpur, Malaysia

II. Điện thoại:

  • Số điện thoại chính: +60 3 4257 5200
  • Số fax: +60 3 4257 5201

III. Email:

IV. Mạng xã hội:

V. Giờ mở cửa:

  • Thứ hai đến thứ sáu: từ 9:00 sáng đến 5:00 chiều
  • Thứ bảy: từ 9:00 sáng đến 1:00 chiều

Vi. Lưu ý: Trước khi đến cửa đại sứ quán, xin vui lòng liên hệ trước để xác nhận lịch hẹn.